Denizciliği Türk'ün Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli ve Onu Az Zamanda Başarmalıyız.
M.KEMAL ATATÜRK
 

 

An error occured during parsing XML data. Please try again.

DENİZ MESAFELERİ (MİL)

Bugün184
Dün146
Bu Hafta533
Bu Ay2461
Toplam131961

(C) BilCELL
Duyurular
Vergi Mükellefiyetine İlişkin Duyuru

 

İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ
DENİZ TİCARET ODASI
ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU
 
           
 
Şubat-Mart 2013’te yapılacak  Oda Organ Seçimlerinde, 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 83 üncü maddesi  uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.
 
            Bu zorunluluk çerçevesinde, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 23 Ocak 2013 Çarşamba gününe kadar hafta içi mesai saatleri arasında (08:30-17:15) Odamız Mali İşler Departmanında incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe ile yapılması gerekmektedir.
 
Bu düzeltme işlemi çerçevesinde; 5174 sayılı Kanunun 83 üncü madde (f) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de bu süre içinde Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
            Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre, 23 Ocak 2013 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
 
            Tüm üyelerimize önemle duyurulur.
 
                                                                                  İMEAK DENİZ TİCARET ODASI
                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanlığı
 
           
 
EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı

Muğla ilimizin katılacağı, İstanbul TÜYAP-Büyükçekmece fuar alanında düzenlenecek olan "EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 24-27 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenecektir.

 
Sınav Duyurusu

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bodrum Liman Başkanlığı tarafından, GOSS (Gemi Adamları Online Sınav Sİtemi) Sınav Merkezi 07.01.2013 tarihinde faaliyete açılmıştır.
Zabitan ve Yat Kaptanlığı sınavları yapılmaktadır.

 
Faaliyet Kodları İtiraz Süreleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.11.2012 tarih ve 24115 sayılı yazısında; Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin Geçici 3 üncü maddelsine istinaden üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtları esas alınarak TOBB tarafından belirlenen faaliyet kodları; yazılı olarak kurye aracılığıyla üyelerimizin bilinen en son adresine gönderildiği, adresinde bulunamayan üyelerimizin kayıtlı adreslerine kurye aracılığıyla ikinci kez yazılı tebligat yapıldığı;

Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla  tebligat yapılamayan üyelerimize ilişkin faaliyet kodları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi internet sitesinde, https://nace.tobb.org.tr web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanmaya başlandığı ve ilanen yapılan bu tebligatın muhataba yapılmış  olduğu,

Birliği’nin internet sitesinde yapılan  ilanın ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar   Birliği’e itiraz edebileceği, süresinde itiraz edilmeyen ve itiraz üzerine Birlik tarafından verilen kararların kesin olduğu,   itirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgelerin  Birliği’in nace.tobb.org.tr adresinde yer aldığı ve  tebligatı ellerine ulaşmamış üyelerimizin bahsekonu internet sitesinden takip etmeleri hususları belirtilmektedir.
 

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 / 11
Deniz Turizmi Tesisi İşletme İç Talimatı  İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2012 Tarih ve 74228 Sayılı Yazısı.                   İlgi y...
Portör Muayeneleri İMEAK Deniz Ticaret Odası ; Portör Muayenesi zorunluluğunun 11 ekim 2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesi ile kaldırılan ve 02 kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan uygulama ile ilgili bahse konu mevzuat değişikliği ...
"Osmanlı Arşivinde Bodrum I-II" Kitabı İmza Günü İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi katkılarıyla basımı gerçekleşen Araştırmacı-Yazar Sayın Erdoğan KAYALAR’ın “Osmanlı Arşivinde Bodrum I-II” kitabının  imza günü 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü 17.00 – 19.00 saatle...
Deniz Ticaret Odası Seçimi 2012 Kasım ayında Odamız Merkez ve Şubelerinde yapılması planlanan Oda Organları Seçimleri 2013 yılına ertelenmiştir.
Meslek Grubu Bildirimi 03.06.2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Madde 1- 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Odalard...
Turgutreis Yelken Kulübü Yelken sporunu teşvik etmek, sevdirmek ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan eğitimin önemine inanarak  Bodrum Yarımadası Yelken Kulüplerine  destek veren Oda'mız , Turgutreis Belediye Yelken Kulübü Optimist Takımının Çeşme’de...
"DENİZDEN BAKIŞ" Fotoğraf ve Kompozisyon Yarışma Sonuçları 1 Temmuz 2012 Pazar günü saat 17.15-20.00 saatleri arasında Mahfel Kafe’de T.C. Bodrum Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN Başkanlığında düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde  sonuçları açıklanan “Deniz...
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tescili Su Ürünlerinin Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  www.bodrumdto.com/files/su...
Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 23.08.2012 tarih ve 28390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bahse konu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ...
Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliğleri 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (2012/65) ile 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (2012/66) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 18.08.2012 tarih ve  28388 sayılı Res...
AIS Cihazı İLGİ: T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bodrum Liman Başkanlığı'nın B.11.0.DİD.0.01.4.PJ-130.01./3118 sayılı, 19/09/2012 tarihli, AIS Cihazı konulu yazısı. İlgi yazı ile bildirildiği üzere; 15.08.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi G...
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 14.09.2012 Tarih ve 28411 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’ de ya...
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg